Thay đổi trụ sở công ty khác cơ quan thuế quản lý (khác quận) như thế nào?

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY KHÁC QUẬN CHỈ VỚI 2.500.000 đồng, THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ 1 ĐẾN 10 NGÀY.

Trước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển đổi trụ sở chính, doanh nghiệp  cần lưu ý những nội dung sau:

  • Chốt báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) tại cơ quan chuyển đi:

– Đối với trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn:

+ Nộp báo cáo BC26 tại thời điểm chuyển địa điểm kèm phụ lục 3.12 tại cơ quan thuế chuyển đi.

– Đối với trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ:

+ Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC và thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) tại cơ quan chuyển đi, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn mới tại cơ thuế chuyển đến.

-> Lưu ý:

  • Doanh nghiệp điều chỉnh ngày trên phần mền HTKK tại thời điểm chuyển quận .
  • Trong thời gian chuyển quận công ty không được xuất hóa đơn GTGT.

Sau khi thưc hiện xong nghĩa vụ kê khai hóa đơn tại cơ quan thuế chuyển đi doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lập Mẫu 08 – MST theo thông tư 105 nộp trực tiếp tại cơ quan thuế chuyến đi, trong thời gian làm việc 10 ngày cơ quan thuế trả kết quả mẫu 09.

Bước 2: Lâp hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
  • Quyết định thay đổi của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ đại hội cổ đông
  • Biên bản họp thay đổi của hội đồng thành viên/ đại hội cổ đông

Thời gian xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lưu ý: Tùy vào loại hình công ty để lựa chọn loại  văn bản phù hợp.

Bước 3: Khi nhận được giấy phép  mới từ phòng đăng ký kinh doanh cấp, doanh nghiệp lập tờ khai TB04/AC và BK01/AC trên phần mền HTKK tại cơ quan thuế chuyển đến đối với trường hợp doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Bước 4: Làm thủ tục khắc lại dấu mới, trường hợp trên con dấu cũ của doanh nghiệp có ghi tên quận.Trả lời

Contact Me on Zalo
0785.420.355