Dịch vụ rà soát, làm sổ sách cho doanh nghiệp giá rẻ

Bảng giá Dịch vụ rà soát, làm sổ sách cho doanh nghiệp giá rẻ

A. Dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng)

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ thực hiện

Lệ Phí nhà nước

- Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý bao gồm: Hóa đơn VAT đầu vào, đầu ra, sao kê ngân hàng, bảng lương, bảng chấm công và các chứng từ liên quan khác.

- Rà soát, kiểm tra tính hợp lý ,hợp lệ của chứng từ, từ đó đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có.

- Thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn

- Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế theo đúng thời hạn.

Hàng tháng/quý

500.000đ

B. Dịch vụ kế toán trọn gói ( BCT+ Sổ sách kế toán

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ thực hiện

Lệ Phí nhà nước

- Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý bao gồm: Hóa đơn VAT đầu vào, đầu ra, sao kê ngân hàng, bảng lương, bảng chấm công và các chứng từ liên quan khác.

- Rà soát, kiểm tra tính hợp lý ,hợp lệ của chứng từ, từ đó đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có.

- Thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn

- Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế theo đúng thời hạn.

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán để cập nhật số liệu của doanh nghiệp.

- Căn cứ vào tất cả hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong năm thực hiện ghi nhận phát sinh, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý để lên bảng báo cáo tài chính, quyết toán năm.

- Lập Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh .

- Hoàn thiện số sách kế toán  mỗi năm tài chính

- Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu kiểm tra.

Hàng tháng/quý

900.000đ

C. Đăng kí Tham gia bảo hiểm

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ thực hiện

Lệ Phí nhà nước

- Tư vấn sử dụng lao động sau khi thành lập

- Khai trình lao động

- Tư vấn công ty xây dựng hệ thống thang bảng lương

- Đăng ký mới lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

03-05  ngày

1.500.000đ

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán tại ND Consult

Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 • Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 • Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 • Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN;
 • Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
 • Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ làm sổ sách, rà soát sổ sách cho Doanh nghiệp

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán là công việc giúp cho khách hàng kiểm tra và tổng hợp lại toàn bộ các chứng từ, giấy tờ của kế toán một cách có hệ thống nhằm giảm thiểu các sai sót trong việc ghi chép, sử dụng số liệu tài chính của doanh nghiệp.

Các công việc thực hiện khi thực hiện rà soát sổ sách:

 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế:
 • Rà soát, kiểm tra tính hợp lý ,hợp lệ của chứng từ, từ đó đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có.
 • Kiếm tra tờ khai GTGT so sánh với bảng kê hàng hóa đầu vào và đầu ra.
 • Kiểm tra bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động đối chiếu với tờ khai TNCN hàng tháng/ quý
 • Kiểm tra Hợp đồng lao động từng người chứng minh nhân dân/ căn cước công dân còn lưu trữ hay không.
 • Kiểm tra tờ khai quyêt toán TNDN qua các năm: Kiểm tra hạch toán chi phí, xác định chi phí được trừ, không được trừ
 • Kiếm tra báo cáo tài chính qua các năm: Kiểm tra toàn bộ định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phân bổ khấu hao…theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán.

Đối tượng nên kiểm tra nên rà soát lại sổ sách:

 • Công ty làm mất một số hóa đơn qua các năm
 • Báo cáo thuế không khớp với hóa đơn chứng từ
 • Lập bảng lương không đúng quy định theo luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, quy định của pháp luật lao động
 • Doanh nghiệp không chắc chắn về số liệu qua các năm
 • Xác định sai các khoản chi phi được trừ, không được trừ khi quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp sắp đến kỳ thanh tra thuế

Lợi ích mà dịch vụ rà soát sổ sách mang lại cho doanh nghiệp:

 • Quá trình kiểm tra sẽ giúp bạn phát hiện rõ ràng những sai sót, bất cập trong sổ sách để bạn kịp thời có thời gian và tâm lý tốt để khắc phục hậu quả.
 • Giảm thiểu tối đa những sai sót trong quá trình hạch toán kế toán.
 • Giúp sổ sách được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, sẽ không quá tốn công trong việc tìm kiếm.
 • Bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi thanh tra về mặt sổ sách khi có thanh tra thuế

Kết luận

Trên đây là nội dung liên quan đến dịch vụ rà soát sổ sách của ND, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0334.199.572 hoặc 078.5420.355 để biết thêm chi tiết.Contact Me on Zalo
0785.420.355