THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Cùng với sự phát triền của nền kinh tế hiện tại, nhu cầu thị trường càng ngày đa dạng, bên cạnh đó cũng không ít doanh nghiệp muốn mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường và linh hoạt trong hoạt động  kinh doanh, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không nắm được thủ tục và trình tự hồ sơ  theo đúng quy đinh của luật doanh nghiệp để được phép kinh doanh ngành nghề như mong muốn.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một trong những nhu cầu thực tế phát sinh khá phổ biến của các doanh nghiệp, Tư vấn ND cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh nhằm hỗ trợ thuận lợi cho các doanh nghiệp hơn trong việc phát sinh những thay đổi trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh.

Tư vấn ND tự tin mang đến dịch vụ cạnh tranh về chất lượng, thời gian và giá cả thực hiện như sau:

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CNĐKKD:

I. THÀNH LẬP CÔNG TY

A.GPKD,MST, Con dấu pháp nhân Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
– Tư vấn đặt tên thành lập công ty, lựa chọn vốn điều lệ ,ngành nghề kinh doanh
– Soạn hồ sơ thành lập công ty bao gồm Giấy đề nghị thành lập công ty, Điều lệ công ty , Danh sách thành viên..- Soạn thảo văn bản ủy quyền
– Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp

-Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia
– Khắc con dấu tròn công ty

 

 

 

 

 

 

 

03 -05  ngày

 

 

 

 

 

 

600.000 đ

 

 

 

 

 

 

Phí đăng ký con dấu: 450.000 đ

B. Đăng bố cáo thành lập công ty Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia   01 ngày Miễn phí 100.000 đ
C.Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
Nộp hồ sơ thuế ban đầu

-Thực hiện đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử

-Thực hiện Mua chữ ký số, cài đặt chữ ký số để khai thuế điện tử

-Nộp tờ khai thuế môn bài.

-Thực hiện mua và thông báo phát hành hóa đơn

-Đăng ký tài khoản ngân hàng.

 

 

 

 

03 – 05      ngày

 

 

 

 

500.000 đ

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

A.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
– Tên công ty
– Địa chỉ trụ sở chính công ty
– Ngành nghề kinh doanh của công ty
– Người đại diện theo pháp luật
– Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty
 

 

03- 05 ngày

 

 

800.000 đ

 

 

Phí bố cáo thay đổi: 100.000 đ

 

B.Chuyển đổi loại hình công ty Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
DNTN => Công ty TNHH
-Công ty TNHH –1TV=>Công ty TNHH 2TV
-Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
-Công ty TNHH => Công ty Cổ phẩn
-Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH
 

03-05 ngày

 

1.400.000 đ

 

100.000 đ

C.Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
-Soạn thảo giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh

-Soạn thảo văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ

03- 05 ngày 800.000 đ 100.000 đ
D. Thành lập chi nhánh Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
– Soạn thảo thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh

–  Soạn thảo Quyết định của chủ sở hữu , HĐTV,HĐQT về việc đăng ký hoạt động chi nhánh

– Soạn thảo Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh

– Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ

 

 

 

 

 

 

03-05 ngày

 

 

 

 

 

 

1.400.000 đ

 

 

 

 

 

 

100.000 đ

E.Thành lập địa điểm kinh doanh Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
Soạn thảo thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

-Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ

03-05 ngày 1.100.000 đ 100.000 đ
F. Tạm ngưng kinh doanh Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
– Soạn Thảo Thông báo của công ty về việc tạm ngưng kinh doanh

-Quyết định của chủ sở hữu,  HĐTV, HĐQT (tùy loại hình công ty) về tạm ngưng kinh daonh.

-Soạn thảo Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty về việc tạm ngưng kinh doanh (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, công ty Hợp danh)

– Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư

 

 

 

 

 

 

03-05 ngày

 

 

 

 

 

 

1.100.000 đ

 

 

 

 

 

 

100.000 đ

G. Giải thể công ty chi nhánh Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
+ Đối với Sở kế Hoạch Đầu tư :

– Soan thảo Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

-Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên), biên bản họp đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

-Quyết định giải thể doanh nghiệp

-Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ

+ Đối với cơ quan thuế

-Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu; Hoặc: văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này

– Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

-Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể, trường hợp không sử dụng hóa đơn làm Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát   hành hóa đơn.

-Báo cáo quyết toán TNDN ,TNCN đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.

-Nộp tờ khai thuế GTGT đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

-Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-15 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.400.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 đ

III. DỊCH VỤ KẾ TOÁN

A. Dịch vụ kế toán ( Báo cáo thuế hàng tháng) Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
– Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý bao gồm: Hóa đơn VAT đầu vào, đầu ra, sao kê ngân hàng, bảng lương, bảng chấm công và các chứng từ liên quan khác.

– Rà soát, kiểm tra tính hợp lý ,hợp lệ của chứng từ, từ đó đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có.

– Thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn

– Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế theo đúng thời hạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng tháng/quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350.000 đ

B. Dịch vụ kế toán trọn gói ( BCT+ Sổ sách kế toán Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
– Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý bao gồm: Hóa đơn VAT đầu vào, đầu ra, sao kê ngân hàng, bảng lương, bảng chấm công và các chứng từ liên quan khác.

– Rà soát, kiểm tra tính hợp lý ,hợp lệ của chứng từ, từ đó đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có.

– Thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn

– Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế theo đúng thời hạn.

– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán để cập nhật số liệu của doanh nghiệp.

– Căn cứ vào tất cả hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong năm thực hiện ghi nhận phát sinh, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý để lên bảng báo cáo tài chính, quyết toán năm.

– Lập Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh .

– Hoàn thiện số sách kế toán  mỗi năm tài chính

– Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu kiểm tra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng tháng/quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000 đ

C.Đăng kí Tham gia bảo hiểm Thời gian làm việc Phí dịch vụ thực hiện Lệ Phí nhà nước
-Tư vấn sử dụng lao động sau khi thành lập

– Khai trình lao động

– Tư vấn công ty xây dựng hệ thống thang bảng lương

– Đăng ký mới lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

03-05 ngày  

1.500.000 đ

Mọi thông tin cần tư vấn cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0785 420 355 hoặc 0334 199 572 để được tư vấn nhanh nhất nhé.

 Trả lời

Contact Me on Zalo
0785.420.355